Dokument

May 30, 2023

Fordringsadministrasjon og betalinger

Rutiner for oppfølging av utestående fordringer og utbetalinger er publisert, se 2.7.6 Oppfølging utestående fordringer og 2.7.7 Betaling, se menyvalg 2.2.

Dokument

May 26, 2023

Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag

Bilaget til oppdragsavtalen som heter "Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag" har i en tid ligget ute i Word-format. Dette var en beklagelig feil. Dokumentformatet er nå endret til pdf-format.

Disse standardvilkårene skal ikke endres i selve bilaget, da dette er en standard fra Regnskap Norge. Det er likevel tillatt å endre vilkårene for enkeltoppdrag, men dette skal i så fall endres særskilt i bilaget Endringsbilag.

Dokument

May 26, 2023

Rapporteringsrutine

Ny mal for periodisk regnskapsrapportering ved bokføringsoppdrag er publisert, se 2.7.3 Rapportering til kunde (menyvalg 2.5).

Se post fra 23. mai om oppbygging av rutinen.