Annet

February 08, 2023

Dokumentarkiv

Genererte dokumenter har byttet navn til Dokumentarkiv. Som før er er dette stedet du gjenfinner de ferdige dokumentene du har fylt ut via de web-baserte veiledere.

Vi har også lagt til muligheten for å sortere dokumentene ut fra status (alle, utkast, gjeldende eller tidligere versjon).


Avst.skjema

February 06, 2023

Avstemmingsskjema for AGA og trekk i lønn 2023

Vi har lastet opp 4 oppdaterte avstemmingsskjema for arbeidsgiveravgift for 2023