Dokument

January 18, 2022

Ny mal for avtale om hjemmekontor

Vi har en ny mal om hjemmekontor som er et vedlegg til arbeidsavtalen - du finner den HER

Dokument

January 06, 2022

Korrigert mal: Perioderegnskapet - eksempler på kommentarer til lovbrudd

Fjernet siste avsnitt på side 10 under tema Aksjekapital i dok.nr 2.7.3.1. 
Setningen om "mer enn 50 % tapt aksjekapital" er fjernet fordi det er en opphevet del av aksjeloven § 3-5. 

Veileder

November 22, 2021

Varslingsrutine

Vi har laget en veileder som hjelper deg med å etablere rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Her foreslår vi en standardmal som passer for de fleste virksomheter, men du kan redigere og tilpasse innholdet. Bruker du denne veilederen oppfylles kravene i loven. 

Du kan finne veilederen her, eller under pkt. 7.1 Personalhåndbok.