Veileder

June 08, 2021

Ny veileder tilgjengelig: "Ønsker ikke å gi tilbud- brev"

Se veilederen her

Avst.skjema

May 07, 2021

Fjernet feilaktige skrivebeskyttelser og kobling

Det har blitt fjernet skrivebeskyttelser på følgende Excel- skjema:

"KG skattetrekk og andre trekk" 

"KG MVA forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift"

"KG AGA 2021 - ikke forhåndsbestemt konto " 


Det har blitt fjernet feilaktig kobling til "KG AGA 2020" i arket "KG AGA 2021 - alle næringer".

Avst.skjema

May 07, 2021

Arbeidsgiveravgift 2021 og 2020: korrigert formelfeil

En formelfeil har blitt korrigert 19/3-2021 i de seks arkfanene AGA Termin 1- 6 i celle I34:

Det stod: =AVRUND.NED(G31+I32;0)

men det skal være: =AVRUND.NED(I31+I32;0)


Det gjelder disse Excel- arkene:

"KG AGA 2021 - Alle næringer"

"KG AGA 2021 - ikke forhåndsbestemt konto" 

"KG AGA og finansskatt 2021 - alle næringer" 

"KG AGA 2020 - Alle næringer"

"KG AGA 2020 - ikke forhåndsbestemt konto" 

"KG AGA og finansskatt 2020 - alle næringer"