Avst.skjema

April 07, 2022

Småendringer MVA - maler

MVA 2022 - forholdsmessig fradrag for inngående mva har endret ordlyd i celle F13 fra "Kostnad" til "Netto grunnlag før fordeling".

MVA 2022- 6 terminer har fjernet arkbeskyttelsen på fane 4.

Zip- filen er også oppdatert.

Avst.skjema

March 22, 2022

Korr. AGA 2022 og ny zip-fil

Malen AGA 2022- alle næringer - uten kontonrhar fjernet skrivebeskyttelse ved åpning, fjernet arkbeskyttelse på fanen "Næringsvalg" samt satt X i celle F14 - Generelle Næringer som standard.

Dokument

March 22, 2022

Oppdaterte maler på MVA- representasjon

Bilag 8 og 9 til oppdragsavtalen om mva- representasjon er nå oppdatert i den norske word-malen. Merk at engelsk versjon eller veilederen for oppdragsavtale ikke er oppdatert med dette nye bilaget ennå.

Det er bilag 8: MVA- representasjon - land med avtale - 2.4.1.5b og bilag 9: MVA- representasjon - land uten avtale -2.4.1.5.a.