Dokument

July 05, 2023

Implementeringsplan

Implementeringsplan for hvordan implementere ny regnskapsførerlov og GRFS i regnskapsforetaket er tatt inn i KS Komplett. 

Les mer om implementeringsplanen på regnskapnorge.no

Veileder

July 04, 2023

Uttalelse fra tidligere regnskapsfører

Rettet feil i veileder for Uttalelse fra tidligere regnskapsfører som hadde ført til at enkelte nettlesere ikke godtok personummer som startet på 0.

Dokument

July 03, 2023

Kvalitetsstyring

Første versjon av kvalitetsstyringssystem er lagt ut. 

Malen er foreløpig plassert i egen mappe kalt 0. Kvalitetsstyring.

Vi har lagt ut tre versjoner; en hvor du må fylle ut det meste selv, en annen hvor forslag til kvalitetsmål er lagt inn og en tredje hvor både forslag til kvalitetsmål, risikoer og tiltak er forhåndsutfylt.